Informace dle zákona o ochraně oznamovatelů

INFORMACE O PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA č. 171/2023 Sb. O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ VE SPOLEČNOSTI

 

Vážení,
touto cestou bychom Vás, naše zaměstnance, návštěvníky webových stránek, dodavatele, spolupracovníky a uchazeče o zaměstnání rádi informovali o způsobu, jakým je možné ve společnosti TCF Vzduchotechnika s.r.o, IČO: 63910802, sídlo: Průmyslová 920, Prachatice 383 01 (dále „Společnost“) podat oznámení dle zákona č.171/2023 Sb o ochraně oznamovatelů.

Příslušná osoba

Příslušnou osobou byl ve Společnosti určen pan Jaroslav Kožka, telefonní číslo +420 602 721 929, e-mailová adresa oznamto@tcf.cz, adresa pro doručování TCF Vzduchotechnika s.r.o., Průmyslová 920, Prachatice 383 01.

V případě nepřítomnosti výše uvedené příslušné osoby ve Společnosti byl zastupující příslušnou osobou určen pan Ing. Jiří Malý, Ph.D., telefonní číslo+420 388 311 222, e-mailová adresa info(et)tcf.cz, adresa pro doručování: TCF Vzduchotechnika s.r.o., Průmyslová 920, Prachatice 383 01.

Způsoby oznamování je prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

1) Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti je možné podat oznámení písemně, ústně či osobně příslušné osobě.

2) Oznámení je možné podat prostřednictvím oznamovacích kanálů:

– Prostřednictvím telefonátu příslušné osobě na telefonní číslo: +420 602 721 929.
– Prostřednictvím zaslání e-mailu na e-mailovou adresu příslušné osoby oznamto(et)tcf.cz.
– Osobně v kanceláři příslušné osoby na adrese Průmyslová 920, Prachatice 383 01, po předchozí domluvě přes email nebo telefon.
– Prostřednictvím dopisu adresovaného příslušné osobě, nadepsaného na obálce slovem „důvěrné“, zaslaného na adresu Jaroslav Kožka, TCF vzduchotechnika s.r.o., Průmyslová 920, Prachatice 383 01.
– Prostřednictvím kontaktního formuláře níže.
– Prostřednictvím „schránky důvěry“, která je umístěna u skladu výrobní haly na Průmyslové 920.

Vyloučení přijímání oznámení

Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení od subjektů, kteří nevykonávají pro Společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, a to konkrétně od:

– Osob samostatně výdělečně činných.
– Osob, které vykonávají práva spojená s účastí ve Společnosti.
– Osob vykonávajících funkce členů orgánu Společnosti.
– Osob, které plní úkoly v rámci činnosti Společnosti, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet.
– Osob vykonávajících správu svěřenského fondu.
– Osob vykonávajících práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Informace je platná ke dni: 11.12.2023

Formulář:

Zaškrtněte dle potřeby